FagkodeFagForberedelse/eksamen
SIG3030 SignalmontørfagetForberedelsesdag
EOP3030 EnergioperatørfagetForberedelsesdag
ELE3030 ElektrikerfagetForberedelsesdag
SPR3020 Reiseliv og språk 2Forberedelsesdag
ELE3003 Elektrikerfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
MAT1005 Matematikk 2P-Y5t eksamen
HEI3003 Heismontørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
EMO3003 Energimontørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2Forberedelsesdag
SAM3020 Politikk og menneskerettigheterForberedelsesdag
MEL4002 Maritim elektrikerfaget, skriftligForberedelsesdag
MEL3030 Maritim elektrikerfagetForberedelsesdag
MAT1015 Matematikk 2P5t eksamen
EMO3030 EnergimontørfagetForberedelsesdag
SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3Forberedelsesdag
MEL3103 Maritim elektrikerfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
EOP3003 Energioperatørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
HEI3030 HeismontørfagetForberedelsesdag
SIG3003 Signalmontørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
SAM3055 Politikk og menneskerettigheterForberedelsesdag
MAT1023 Matematikk 2P5t eksamen
AUT4030 AutomatiseringsfagetForberedelsesdag
AUT4003 Automatiseringsfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
SSR1003 Kultur og samhandling4t eksamen
HSE3001 Helsefremmande arbeid4t eksamen
MUS3003 Musikk fordypning 25t eksamen
MDE3001 Design4t eksamen
GAN3001 Planteproduksjon4t eksamen
APO3001 Helsefremmende arbeid4t eksamen
NOR1408 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram4t eksamen
DRA2007 Teater i perspektiv 25t eksamen
PST3001 Pianostemming4t eksamen
HSF1008 Yrkesliv i helse- og oppvekstfag4t eksamen
NOR1216 Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram4t eksamen
MAR2009 Maskin4t eksamen
NAB3001 Naturforvaltning4t eksamen
IKM1003 Konseptutvikling og programmering4t eksamen
UTS3001 Utstillingsarbeid4t eksamen
NOR1206 Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram4t eksamen
HUD3001 Helsefremmende arbeid4t eksamen
DAT3001 System og infrastruktur4t eksamen
TAN3001 Helsefremmende arbeid4t eksamen
LBR3001 Plante- og husdyrproduksjon4t eksamen
NOR1020 Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram4t eksamen
FOT3001 Helsefremmende arbeid4t eksamen
AUT3001 Automatiseringssystemer4t eksamen
INT3001 Interiørarbeid4t eksamen
BRT2005 Leting og boring4t eksamen
NOR1036 Norsk for hørselshemmede, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram4t eksamen
MEL3001 Elenergisystemer4t eksamen
NOR1028 Norsk tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram4t eksamen
TIP1008 Produktivitet og kvalitetsstyring4t eksamen
BRT2008 Komplettering og brønnservice4t eksamen