Tilbud om skolefritidsordning

Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid. Tilbudet skal gjelde for barn på 1.-4. trinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn.

Opplæringsloven § 13-7 første ledd

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}