Politiattest

Alle som skal tilsettes i skolefritidsordningen, må legge fram politiattest som viser om han eller hun er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for slike overgrep, kan ikke bli tilsatt i skolefritidsordningen.

Opplæringsloven § 13-7 sjette ledd, jf. § 10-9 første og tredje ledd og forskrift til opplæringsloven kapittel 15.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}