Eierforhold og opptaksmyndighet

Det må fremgå av vedtektene hvem som er eier av skolefritidsordningen. Kommunen kan bruke private aktører for å oppfylle plikten til å ha et skolefritidstilbud. Det må da gå fram av vedtektene hvem som eier og hvem som er opptaksmyndighet.

Opplæringsloven § 13-7 syvende ledd

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}