Leke- og oppholdsareal

Det er ikke fastsatt noen normer for areal, men lokaler som brukes til skolefritidsordningen, skal være tilpasset den aktiviteten som drives. Leke- og oppholdsareal skal fremgå av vedtektene for skolefritidsordningen.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}