Sikkerheten i skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen er ansvarlig for elevenes sikkerhet. Tilsynet må i praksis være forsvarlig i forhold til risikoen for at skade eller ulykke kan skje.

Forskrift til opplæringsloven kapittel 12 jf. forskrift til opplæringsloven § 12-1 bokstav e jf. § 12-1 bokstav a.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}