Musikk- og kulturskoletilbud

Alle kommuner skal alene eller sammen med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge.

Opplæringsloven § 13-6.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}