Friskoler/frittstående skoler

Friskoler kan drive skolefritidsordning som er knyttet til skolen, men har ingen plikt til det.

Friskoleloven § 2-2 første ledd.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}