Inne- og utemiljø i skolefritidsordningen

Bestemmelsene i kapittel 9 A i opplæringsloven gjelder også for skolefritidsordningen, jf. § 9A-1. Etter § 9A-2 har alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det betyr at miljøet skal bidra positivt til elevens helse, trivsel og læring..

Opplæringsloven kapittel 9 A

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Rundskriv Udir 3-2017: Skolemiljø

 

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}