Innholdet i skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter. Det skal tas utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsmuligheter.

Leksehjelp og musikk- og kulturskoletilbud kan legges til skolefritidsordningen. Begge tilbudene omtales nærmere nedenfor.

Opplæringsloven § 13-7 andre ledd

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}