Praksisbrev Udir-2-2017

Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring

Praksisbrevkandidater som har gjennomført og bestått fellesfagene, kan få godkjent fagene etter forskriften § 1-16. De beholder da oppnådd standpunktkarakter og eventuelt eksamenskarakter på sluttdokumentasjonen. Ettersom dagens godkjenningsordning bare gjelder for hele fag, er det ikke aktuelt å søke om å få godkjent programfagene. Se punkt 11 om restopplæring i programfagene.