Valfag på ungdomstrinnet Udir-7-2012

Utgått

Følgjande læreplanar er fastsette frå skoleåret 2012/2013

  • Sal og scene
  • Medier og informasjon
  • Produksjon av varer og tenester
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Design og redesign
  • Forskning i praksis
  • Internasjonalt samarbeid
  • Teknologi i praksis