Følgjande læreplanar er fastsette frå skoleåret 2012/2013

  • Sal og scene
  • Medier og informasjon
  • Produksjon av varer og tenester
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Design og redesign
  • Forskning i praksis
  • Internasjonalt samarbeid
  • Teknologi i praksis

Finn læreplaner og veiledninger til valgfagene

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}