Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012

Endringer

Endringer 18. juni 2015

Vi har gjort flere endringer i dette rundskrivet. Vi har blant annet:

  • systematisert og forkortet rundskrivet
  • oppdatert og lagt inn referanser til annet regelverk.
  • foretatt endringer i del 2.1 vilkårene etter endring i opplæringsloven § 4A-1
  • foretatt endringer i del 3.4 psykososialt og fysisk miljø

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}