Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012

7. Bortfall av retten til grunnskoleopplæring for voksne

Den voksnes rett til grunnskoleopplæring etter oppll. kapittel 4A faller bort når den voksne ikke lenger har rett til grunnskoleopplæring etter oppll. § 4A-1, eventuelt § 4A-2, for eksempel fordi den voksne nå oppfyller kravene for rett til vitnemål for grunnskoleopplæring etter forskriften § 4-33. I særskilte tilfeller kan retten også bortfalle fordi den voksne med rett etter oppll. § 4A-2 annet ledd ikke lenger får utbytte av opplæringen, se del 8.2.5.

Det finnes ingen regel om bortfall av rett til grunnskoleopplæring for voksne slik det er for videregående opplæring. Dette gjelder også for voksne som i alvorlig grad forsømmer sine plikter, har manglende progresjon eller motivasjon. Den voksne kan også begynne på grunnskoleopplæringen flere ganger uten å fullføre og uten at hun eller han mister retten til grunnskoleopplæring. Om den voksne har rett, må vurderes etter oppll. § 4A-1 eventuelt §§ 4A-1, jf. 4A-2.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}