Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2014

Utgått!

Endringer

Endringer på 1.-10. trinn

Valgfag

Fra og med skoleåret 2014-2015 skal alle elever på 8.-10.trinn ha valgfag.

Endringer i videregående opplæring, yrkesfaglige utdanningsprogram

Nye kryssløp:

  • Kryssløp fra Vg1 utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon til Vg2 anleggsteknikk, utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk.
  • Kryssløp fra Vg2 industriteknologi, utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon til Vg3 industriell matproduksjon, utdanningsprogram for restaurant- og matfag.
  • Kryssløp fra Vg1 utdanningsprogram for elektrofag til Vg2 arbeidsmaskiner, utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon.

Nye lærefag:

  • Byggdrifterfaget særløp, utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk.
  • Industrioppmålingsfaget Vg3, utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon.

Rett til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring:

  • Fra og med skoleåret 2014-2015 har de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av det året de fyller 24 år rett til påbygging til generell studiekompetanse (Vg4). Retten gjelder de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere. Fag- og timefordelingen er beskrevet i tabell 25 i rundskrivet. Praksiskandidater og de som ikke har bestått alle fellesfag, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-67 tredje ledd, er ikke omfattet av retten til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!