Samarbeid med foreldre i åpne barnehager

Foreldrene som følger barna sine i en åpen barnehage skal ta aktivt del i det daglige arbeidet. 

Dette gir mulighet for et unikt samarbeid der foreldrene er en stor ressurs for barnehagen og barnehagen kan støtte foreldrene i utøvelsen av foreldrerollen. Barnehagen skal også ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene.

Refleksjonsspørsmål:

  • Hvordan legger vi til rette for at foreldre tar aktivt del i det daglige arbeidet?
  • Hvordan ivaretar vi foreldrenes medvirkning?
  • Hva legger vi i begrepene medvirkning, samarbeid og forståelse?

Fagartikkel

Fagartikkelen er skrevet av Inger Benny Espedal Tungland og Margrethe Jernes.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!