Spørsmål til Skole-Norge høsten 2017

Eksamen, felles, nasjonalt tilsyn, bruk av opplæringsmodeller i fag- og yrkesopplæring, er noen av temaene i høstens spørreundersøkelse. 

NIFU gjennomfører to årlige spørringer i skolesektoren på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Spørsmålene stilles til skoleledere og skoleeiere i både kommunene og fylkeskommunene. Spørringene gir nødvendig informasjon som brukes i direktoratets oppfølging av viktige satsingsområder.

Temaene i undersøkelsen:

1. eksamen

2. felles nasjonalt tilsyn

3. bruk av opplæringsmodeller i FY

4. skolemiljø

5. spesialundervisning – tilpasset opplæring 

6. veiledning av nyutdannede lærere i skolen

7. rådgivning i grunnopplæringen med spesiell vekt på sosialpedagogiske spm

8. læreres kompetanse for undervisning av nyankomne minoritetsspråklige elever

9. forebygging av alvorlige skolehendelser

Noen funn fra undersøkelsen:

Eksamen

Det er stor enighet blant skoleledere og skoleeiere om at skriftlig eksamen gir elevene mulighet til å vise sin kompetanse. Bare 11 prosent mener at skriftlig eksamen ikke gir elevene mulighet til å vise sin kompetanse. For muntlig eksamen er andelen enda mindre, bare 4 prosent totalt. De minste skolene ser ut til å være noe mer positive til begge eksamensformene enn de større skolene, og har en større andel som svarer at muntlig og skriftlig eksamen gir elevene mulighet til å vise sin kompetanse i alle fag. Skolelederne i Oslo og Akershus skiller seg noe fra skolelederne i de andre landsdelene.

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn (FNT) 2014-17 har vært en omfattende satsing i sektoren. De aller fleste fylkeskommuner har vært mye involvert i felles nasjonalt tilsyn i perioden. For kommuner, skoleledere i grunnskole og videregående skoler har særlig deltakelse på Samlinger fra fylkesmannen vært en viktig aktivitet i forbindelse med felles nasjonalt tilsyn. Mange skoleledere og kommuner svarer også at de har lest om felles nasjonalt tilsyn på Utdanningsdirektoratets nettsider, og at de har vært på Samlinger internt i kommunen der dette har vært tema. Kommunene oppgir i litt større grad enn skolene at de har hatt Tilsyn med ett eller flere tema innenfor FNT i perioden.

Bruk av opplæringsmodeller i FY

De senere årene har det blitt åpnet for flere muligheter til å utvikle nye, fleksible opplæringsmodeller for yrkesfag lokalt. Fleksibilitet i utdanningsprogrammene er ett av tre prioriterte grunnprinsipper i arbeidet med å utvikle og forbedre videregående opplæring, jf. Meld. St. 20.

Full opplæring i bedrift (0 + 4) er den opplæringsmodellen som tilbys av flest fylkeskommuner. Innenfor seks av de åtte yrkesfaglige utdanningsprogrammene tilbys opplæringsmodellen «0 + 4/ full opplæring i bedrift» av flest fylkeskommuner. Innenfor «Bygg- og anleggsteknikk» tilbys opplæringsmodellene «1 + 3 i bedrift» av flest fylkeskommuner, mens det innenfor «Helse- og oppvekstfag» er opplæringsmodellene «Vekslingsløp» og «Treårig løp til studiekompetanse på yrkesfaglige utdanningsprogrammer» som tilbys av flest fylkeskommuner.