Spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere, våren 2013

Grunnleggende ferdigheter, praksisbrev og skolebibliotek er noen av temaene i spørreundersøkelsen som NIFU har gjort på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet våren 2013.

For å begrense belastningen på skolene samler Utdanningsdirektoratet ulike spørringer til en felles spørring som sendes til et utvalg skoler og skoleeiere to ganger i året. Utvalget er rullerende slik at belastningen blir fordelt mest mulig mellom skolene. NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) står for gjennomføringen av spørringene.

Spørringen våren 2013 omfatter følgende tema:

1. Strategien kompetanse for kvalitet
2. Grunnleggende ferdigheter
3. Nettstedet Udir.no
4. Etablering av læreplasser
5. Rapportering om Praksisbrev
6. Valg av læremidler i samfunnsfag, engelsk, matematikk og engelsk
7. Program for skolebibliotek

Her er noen av funnene:

Tre av fire kommuner og samtlige fylkeskommuner har satt av midler til etterutdanning av lærere i sine budsjetter for 2013.

De fleste lærerne arbeider mye med de grunnleggende ferdighetene i skolen, og mest med leseferdigheter og skriftlige ferdigheter.

Skoler og skoleeiere oppfatter informasjonen på Udir.no som å være lett tilgjengelig.

Fylkeskommunene har større tro på at kvalifiserte søkere vil få læreplass, og færre fylkeskommuner enn tidligere er bekymret for situasjonen til elever som søker læreplass.

Fem fylkeskommuner oppgir nå at de har deltatt i forsøket med praksisbrev med til sammen 172 elever.

Åtte av ti skoler har bibliotek.

80 prosent av skolene bruker lærebøker i kombinasjon med digitale læremidler.