Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk i grunnskolen

Tilskuddet skal bidra til finansiering slik at det gis opplæring i kvensk eller finsk i samsvar med rettighetene som framgår av § 2-7 i opplæringsloven.

Hvem kan motta tilskudd?

  • Kommuner i Troms og Finnmark
  • Private grunnskoler i Troms og Finnmark

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra til finansiering slik at det gis opplæring i kvensk eller finsk i samsvar med rettighetene som framgår av § 2-7 i opplæringsloven. Når minst tre elever med kvensk-/norskfinsk bakgrunn ved grunnskoler i Troms og Finnmark krever det, har elevene rett til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk. Omfanget av opplæringen i tid og innholdet i opplæringen er fastsatt i forskrifter etter §§ 2-2 og 2-3 i opplæringsloven. Fra og med 8. årstrinn velger elevene selv om de vil ha opplæring i kvensk eller finsk.

Lov og regelverk

Opplæringsloven § 2-7

1. Før du mottar tilskudd

Hvis du er kommune eller frittstående grunnskole i Troms eller Finnmark, som gir opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk, kan du sende tilskuddssøknad til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Har du spørsmål om tilskuddsordningen, kan du ta kontakt med Statsforvalteren i Troms og Finnmark som forvalter ordningen.

2. Slik beregnes tilskuddet

  • Tilskuddet beregnes med timesats pr. gruppe.
  • Læreplanverket fastsetter det antall timer kvensk- eller finskopplæring hver elev kan få, etter læreplanen i kvensk eller finsk som andrespråk.
  • Statsforvalteren fastsetter tilskuddsberettiget timetall på bakgrunn av:
    - antall elever som får kvensk- eller finskopplæring i kommunen eller ved den frittstående grunnskolen
    - vurdering av hvor mange grupper elevene bør deles inn i

3. Dette må du rapportere

Du skal registrere opplysninger om tilskuddsberettigede elever i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 1. oktober hvert år.