Film: Filosofi

Rammeplanen for barnehage sier at barna skal utforske og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål. Dette er noe barn gjør spontant, men de kan få hjelp av hverandre og voksne til å utdype og utvikle undring, erfaringer og tanker gjennom samtale. 

Refleksjonsspørsmål etter at dere har sett filmen

  • Filosofi starter med å undre seg, sier de i filmen. Hvordan legger vi til rette for det i vår barnehage? 
  • På hvilke måter utforsker og undrer vi oss sammen med barna?
  • Tenk gjennom siste uken, har du vært i situasjoner der du utnyttet barnas undring? Hvordan gjorde du det?
  • Hvordan legger vi til rette for at vi voksne er samtalepartnere? Er vi det?
  • Hva legger dere i at barn skal få tenke logisk og kritisk?  
  • Hva betyr det at barn skal få kjennskap til egne og nye sannheter? 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!