Innføring av nye læreplaner

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet. Overordnet del av læreplanverket er også ny.

Vi fornyer innholdet i fagene, og fagene er de samme som i dag. Det er noen unntak for dette på yrkesfag, der noen av utdanningsprogrammene blir nye og noen fag slås sammen. De nye læreplanene blir innført trinnvis over en periode på tre år. 

Skoleåret 2020–21

 • 1.–9. trinn
 • vg1
 • alle valgfagene, også 10. trinn
 • studieforberedende programfag – se informasjon om innføring på hver enkelt læreplan

Skoleåret 2021–22

 • 10. trinn
 • vg2
 • studieforberedende programfag – se informasjon om innføring på hver enkelt læreplan

Skoleåret 2022–23

 • vg3
 • studieforberedende programfag – se informasjon om innføring på hver enkelt læreplan

Læreplaner

Se oversikt over alle nye læreplaner 

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen

Friskoler og skoler med alternative læreplaner

Friskoler skal også ta i bruk nye læreplaner fra høsten 2020. Skoler som er godkjent for å drive etter alternative planer må få disse godkjent på nytt. Frist for å søke om alternative læreplaner:

 • 1. februar 2020: Overordnet del, alle fag i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående skole
 • 30. april 2020: programfag vg1
 • 1. april 2021: programfag vg2 og vg3

Skolene skal enten følge den læreplanen som gjelder for offentlige skoler, eller læreplaner som på annen måte sikrer elevene jevngod opplæring (friskoleloven § 2–3).

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Fram til sommeren 2021 vil vi gå gjennom forskrift for yrkesfaglig fordypning, slik at den samsvarer med den nye tilbudsstrukturen. Endringen av forskriften vil tre i kraft fra skoleåret 2021–22. Dagens forskrift vil være gjeldende for alle yrkesfaglige utdanningsprogram – også for elever i vg1 skoleåret 2020–21.

Læreplaner for vg2 og vg3 fastsettes innen sommeren 2021. Dette betyr at det ikke vil være fastsatte læreplaner fra fagfornyelsen yrkesfag på vg2 og vg3 som kan brukes til yrkesfaglig fordypning skoleåret 2020–21. Som følge av dette må læreplaner fra programområder og lærefag fra LK06 brukes til yrkesfaglig fordypning for elever på vg1 skoleåret 2020–21.

Stortingsmelding nr. 28

Arbeidet med nye læreplaner i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående bygger på stortingsmelding nr. 28: Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet.

Ny tilbudsstruktur på yrkesfag

Bakgrunnen for arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag er ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Overgangsordninger

Det er overgangsordninger knyttet til innføring av nye læreplaner.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!