Innføring av nye læreplaner

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring er fornyet. Overordnet del av læreplanverket er også ny.

De nye læreplanene blir innført trinnvis over en periode på tre år slik: 

Skoleåret 2020–21

  • 1.–9. trinn
  • vg1
  • alle valgfagene, også 10. trinn
  • studieforberedende programfag – se informasjon om innføring på hver enkelt læreplan

Skoleåret 2021–22

  • 10. trinn
  • vg2
  • yrkesfaglig fordypning
  • studieforberedende programfag – se informasjon om innføring på hver enkelt læreplan

Skoleåret 2022–23

  • vg3
  • studieforberedende programfag – se informasjon om innføring på hver enkelt læreplan

Overgangsordninger

Det er overgangsordninger knyttet til innføring av nye læreplaner.

Friskoler

Friskoler skal enten følge den læreplanen som gjelder for offentlige skoler, eller læreplaner som på annen måte sikrer elevene jevngod opplæring (friskoleloven § 2–3). Alternative læreplaner skal godkjennes av Utdanningsdirektoratet.

Læreplaner

Se oversikt over alle nye læreplaner 

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!