Eiers ansvar for kompetanseutvikling

Barnehage- og skoleeiere har ansvaret for nødvendig kvalitet og kompetanse for å gi barn og elever et likeverdig tilbud.

Eierne har det juridiske ansvaret for riktig kompetanse. Det er viktig at de gir mulighet for at ansatte kan oppdatere og videreutvikle sin kompetanse – både individuelt og kollektivt.

Dette ansvaret har eiere uavhengig av statlige tilskudd og ordninger. Statlig tilskudd gjennom kompetanseordninger og tiltak, er et bidrag for å støtte opp om barnehage- og skoleeieres ansvar. 

Helhetlig plan for kompetanseutvikling

Utvikling av en helhetlig plan for etter- og videreutdanning er en god måte å ivareta  ansvaret barnehage- og skoleeier har for kvalitet- og kompetanseutvikling. Planen bør bidra til at individuelle og kollektive tiltak utfyller og støtter hverandre. For å planlegge dette må eiere og ledere i barnehage og skole ha god kjennskap til behovene. Kvalitet og kompetanse må vurderes og analyseres.

Kommunen som barnehagemyndighet  

Kommunen skal påse at både kommunale og private barnehageeiere driver i samsvar med regelverket. De har tre oppgaver, gi veiledning, føre tilsyn og gi godkjenning til nye barnehager. Dette er oppgaver kommunen har i tillegg til oppgaver som barnehageeier for de offentlige barnehagene.

I arbeidet med lokal kompetanseutvikling skal de bidra med sin kunnskap og oversikt over kompetansebehov. 

Endringer i barnehageloven

Stortinget har vedtatt endringer i barnehageloven som vil gjelde fra 1. januar 2021.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!