Fag og fagkoder for studiekompetanse

Det er en fagkode for hver eksamen. I noen fag må du ta både skriftlig og muntlig eksamen, da er begge fagkodene ført opp.

Her finner du fagkodene for eksamen i noen populære fag. Se lenger ned på siden for fagkodene for realfag og for påbygging til studiekompetanse for deg som har tatt yrkesfag. 

Studiekompetansefagene

Hvis du er over 23 år kan disse fagene gi deg studiekompetanse selv om du ikke har vitnemål. Les mer om 23/5 regelen hos Samordna opptak

Fag og kompetansemål i læreplanenÅrstimerFagkoder for eksamen

Norsk – hovedmål, sidemål og muntlig

vg2 og vg3

393 årstimerNOR1211 (hovedmål)
NOR1212 (sidemål)
NOR1213 (muntlig)
Engelsk140 årstimer

ENG1002 (skriftlig)
ENG1102 (muntlig)

Historie140 årstimerHIS1003 (muntlig)
Samfunnsfag84 årstimerSAF1001 (muntlig)

Matematikk 1P og 2P (praktisk)

224 årstimer 
(140+84 timer)
MAT1011 (1P, skriftlig)
MAT1015 (2P, skriftlig)
Naturfag140 årstimerNAT1002 (muntlig-praktisk)

Matematikk 1P og 2P er de mattefagene du må ta for å få generell studiekompetanse. Hvis du ønsker å gå videre og ta flere realfag skal du ta Matematikk 1 T

Realfag

Fag og kompetansemål i læreplanenÅrstimerFagkoder for eksamen

Biologi 1

140 årstimer

REA3001 (muntlig-praktisk)

Biologi 2140 årstimer

REA3002 (skriftlig)
REA3003 (muntlig-praktisk)

Fysikk 1140 årstimer

REA3004 (muntlig-praktisk)

Fysikk 2140 årstimer

REA3005 (skriftlig)
REA3006 (muntlig-praktisk)

Kjemi 1140 årstimerREA3011 (muntlig-praktisk)

Kjemi 2 

140 årstimer

REA3012 (skriftlig)
REA3013 (muntlig-praktisk)

Matematikk R1 (for realfag)

140 årstimer

REA3022 (skriftlig)

Matematikk R2 (for realfag)140 årstimerREA3024 (skriftlig)
Matematikk S1 (for samfunnsfag)140 årstimerREA3026 (skriftlig)
Matematikk S2 (for samfunnsfag)140 årstimerREA 3028 (skriftlig)

Fremmedspråk

Les mer om fremmedspråk her. 

Hvis du har fullført og bestått vg1 og vg2 yrkesfag

Hvis du har fullført og bestått vg1 og vg 2 yrkesfag har du allerede flere av studiekompetansefagene. I tillegg må du ta eksamen i norsk, historie, naturfag og matematikk. 

Fag og kompetansemål i læreplanenÅrstimerFagkoder for eksamen
Norsk – hovedmål, sidemål og muntlig393 årstimerNOR1231 (hovedmål)
NOR1232 (sidemål)
NOR1233 (muntlig)
Historie140 årstimerHIS1003 (muntlig)
Naturfag påbygning (må ha bestått NAT1001)84 årstimerNAT1003 (muntlig-praktisk)

Matematikk påbygning 2P-Y 

224 årstimerMAT1005 (skriftlig)

Les mer om studiekompetanse og yrkesfag hos Samordna opptak. 

Andre fagkoder

Bruk vårt oppslagsfelt Finn fagkode.