Kostnader i barnehager 2015

Rapporten presenterer analyser av kostnader i barnehagene for regnskapsåret 2015.

Årets utvalgte tema (kapittel 5) er et sett av analyser som viser hvordan de private barnehagene responderer på inntektsendringer, både på kort og på lengre sikt.

Det er gjort enkelte tilpasninger for at tallene skal være mest mulig sammenlignbare på tvers av barnehagetyper og over tid. Lesere bør derfor forholde seg til denne rapportens beskrivelser av kostnadsutvikling over tid framfor å sammenligne tallene mot tidligere rapporter.

Nasjonale satser er ikke lenger en del av denne rapporten etter innføring av ny forskrift. Satser for 2017 finner du her.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!