Framskritt i arbeidet med lokal kompetanseutvikling i skolen

Det er gjort fremskritt med hensyn til hvordan kompetansemodellen er forstått og utviklet. Det er fortsatt behov for vedvarende innsats for å tilpasse modellen til lokale behov og styrke medvirkning på alle nivå.

En ekspertgruppe fra OECD har fulgt implementeringen av kompetansemodellen og gitt råd og anbefaling underveis. Dette er deres sluttrapport. 

Om modell for kompetanseutvikling i den norske skolen

 

I 2017 introduserte den norske regjeringen en ny modell for kompetanseutvikling i den norske skolen. Målet med denne modellen er å gi kommuner og skoler større handlingsrom og myndighet til å utvikle skolen lokalt. Modellen består av tre ordninger: en desentralisert ordning som kanaliserer statlige midler til kommuner og universiteter slik at de kan samarbeide om kompetanseutvikling lokalt, en oppfølgingsordning som tilbyr støtte og veiledning til kommuner som over tid har svake resultater i opplæringen, og en innovasjonsordning som legger til rette utvikling av forskningsbasert kunnskap i samarbeid med skoler og forskningsmiljøer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!