Elever med nedsatt funksjonsevne i videregående skole

Kartleggingen er gjennomført som en del av en større spørreundersøkelse som er rettet mot samtlige videregående skoler i Norge. 

Rapporten ser nærmere på dette:

  • Antall elever med ulike typer funksjonsnedsettelser i ulike utdanningsprogram
  • Antall elever med nedsatt funksjonsevne som deltar i ulike former for opplæring i bedrift
  • Vurdering av eventuelle barrierer knyttet til det å få læreplass for ungdom med funksjonsnedsettelser.