Ekstern vurdering i barnehagen

Bruk av og erfaring med ekstern vurdering i barnehagen.

Fafo gjennomførte våren 2016 en undersøkelse om bruken av ekstern barnehagevurdering. For barnehagene oppleves dette som en god måte å vurdere kvalitet i arbeidet , men ofte er det vanskelig for styrer å følge opp resultatene av vurderingen i etterkant.

Systematiserer utenfrablikk på barnehagen

Ekstern barnehagevurdering er en metode for å vurdere kvaliteten i barnehagen. Metoden skiller seg fra andre måter å måle kvalitet på ved at den introduserer og systematiserer et utenfrablikk på barnehagens virksomhet. Ekstern barnehagevurdering er ikke en erstatning for andre måter å vurdere kvalitet på som brukerundersøkelser og egenvurdering, men et supplement. Metoden bidrar til å sammenstille og sammenfatte andre kvalitetsmålinger.

Støtte til kvalitetsutvikling

Et resultat som kommer frem i undersøkelsen, er at styrere erfarer at de blir veldig alene i arbeidet med å følge opp kvalitetsvurderingen i etterkant. Styrere trenger tilføring av kompetanse for å kunne følge opp og drive utviklingsarbeid. Men de trenger også en samtale- og utviklingspartner som kan bidra til at styrer og barnehage ikke prioriterer bort utviklingsoppgavene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!