Ulik karakterpraksis i grunnskoler

Små skoler og skoler med lave gjennomsnittlige eksamenskarakterer gir elevene bedre standpunktkarakterer, enn det større skoler med høye gjennomsnittlige eksamenskarakterer gjør.

Dette viser en ny rapport som SSB har gjort på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Rapporten sammenligner standpunktkarakterer og eksamenskarakterer for å se om det er systematiske forskjeller mellom skolene når det gjelder standpunktkarakterer.

Hovedfunn

  • Omtrent 40-50 prosent av skolene peker seg ut med spesielt høye eller lave standpunktkarakterer i forhold til eksamenskarakterer
  • Et uttrykk for forskjellen i karakterpraksis er at elever som får 5 ved eksamen i gjennomsnitt får 5,2 i standpunktkarakter på skoler som gir høye standpunktkarakterer, mens tilsvarende elever får 4,8 i gjennomsnitt på skoler som gir lave standpunktkarakterer.
  • Små skoler (mindre enn 50 elever over sju skoleår) ser ut til å sette en standpunktkarakter som er høyere enn eksamenskarakteren og overvurderer dermed nivået til sine elever, mens andre – særlig de store (omtrent 40 elever eller flere i gjennomsnitt per årskull) – ser ut til å sette en standpunktkarakter som er lavere enn eksamenskarakteren og undervurderer dermed nivået til sine elever.
  • Skoler med lave gjennomsnittlige eksamenskarakterer har en tendens til overvurdere elevenes nivå når standpunktkarakterer settes, mens skoler med høye gjennomsnittlige eksamenskarakterer har en tendens til å undervurdere prestasjonsnivået på sin skole.
  • Karakterpraksisen på hver skole er i stor grad stabil mellom fag. Det vil si at hvis en skole gir høye standpunktkarakterer i ett fag, gir de også høye standpunktkarakterer i andre fag ved skolen. Karakterpraksisen er også stabil over år.

Forskerne fra SSB understreker at resultatene i rapporten må tolkes med forsiktighet. Standpunkt- og eksamenskarakter kan i noen grad måle forskjellige ferdigheter, og eksamenskarakteren trenger heller ikke være noe fullkomment mål på en elevs ferdighet. Et avvik mellom de to karakterene kan derfor også fange opp forhold som denne analysen ikke kontrollerer for.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!