Sidemålsundervisningen - en kartlegging, 2006

Tidlig start og mer skrivetrening er viktig for å kunne skrive bedre nynorsk. Dette viser en undersøkelse blant elever og lærere på 10. trinn og Vk1 allmennfag som TNS Gallup har gjort på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

- Denne kartleggingen gir oss ny innsikt i hvordan sidemålsundervisningen praktiseres, og hvordan forholdene ligger til rette for sidemålsopplæringen. Undersøkelsen blir derfor viktig i det videre arbeidet med å forbedre denne delen av norskfaget, sier direktør Petter Skarheim i Utdanningsdirektoratet.

Det er om lag 13 prosent av elevene på ungdomstrinnet i grunnskolen som har nynorsk som hovedmål. Undersøkelsen viser at elevene med nynorsk som hovedmål er tryggere i sidemål enn elevene med bokmål som hovedmål. Hele 95 prosent av nynorskelevene på VK1 mener de behersker bokmål godt. De får oftere bedre karakter i sidemålet enn bokmålselevene. Blant bokmålselevene svarer 49 prosent at de behersker sidemålet. Samtidig mener en av fem bokmålselever at de trenger mer skrivetrening for å bli bedre i nynorsk.

Elevene er godt fornøyde med lærernes sidemålskompetanse og engasjement. Lærerne er imidlertid mer skeptiske til elevenes motivasjon. Blant lærerne som underviser i nynorsk som sidemål på ungdomstrinnet, oppgir 40 prosent at forholdene ikke ligger til rette for sidemålsopplæring. Av disse lærerne sier 79 prosent at manglende motivasjon hos elevene er hovedårsak til de dårlige undervisningsforholdene.

Undersøkelsen tyder på at de av bokmålselevene som starter tidlig med nynorskopplæring, både behersker nynorsk bedre og er mer motiverte for sidemålet enn de som startet sent. Det er også viktig for elevenes motivasjon at skolen legger til rette for sidemålsopplæringen. Ved et flertall av bokmålskolene kjøpes det i liten grad inn egne læremidler til sidemålsundervisningen eller bøker på nynorsk til skolebibliotekene.

Utdanningsdirektoratet vil bruke resultatene fra undersøkelsen i arbeidet med en strategiplan for nynorsk i opplæringen.