Samisk fjernundervisning

Nordlandsforskning og Norut Alta har kartlagt bruken av fjernundervisning på samiske språk.

Rapporten er den del av Handlingsplan for samiske språk fra 2009 og Utdanningsdirektoratets egen plan for samisk fjernundervisning, også fra 2009.

Kartleggingen skal gi bedre oversikt over omfang, organisering, økonomi og kvalitet på fjernundervisningen.

Ulike former for fjernundervisning

Det kan skilles mellom tre hovedopplegg for fjernundervisning

  1. Fjernundervisning kombinert med to eller flere samlinger i regi av tilbyder
  2. Fjernundervisning kombinert med hospiteringsopplegg ved tilbyderskole
  3. Fjernundervisning uten slike supplerende opplegg.

Ulik kvalitet på tilbudene

Kvaliteten på fjernundervisningen varierer med den enkelte lærer, med det tekniske utstyret, og med samspillet mellom tilbyder og mottakerskole. Bare unntaksvis har lærerne spesiell videre-/etterutdanning for denne formen for undervisning. De sørsamiske tilbyderne har flere elever og større konsentrasjon om fjernundervisning enn lærerne ved de relativt mange nordsamiske tilbyderne for grunnskoleelever.

Hospitering gir best effekt for elever som behersker samisk godt

Hospitering som supplement til fjernundervisning ser ut til å passe best for førstespråkelever som behersker samisk godt. Disse elevene, som til vanlig bor i et ikke-samisk språkmiljø og skole, deltar i hospiteringsukene i en samisk-språklig klasse og i et lokalsamfunn hvor samisk står sterkt slik at hospiteringen får preg av å være språkbad.

Basert på funnene i denne kartleggingen kommer Nordlandsforskning med en del forslag for å sikre samiskopplæring av høy kvalitet via fjernundervisning.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!