Tilskudd til pedagogisk bemanning i 2019

Tilskuddet til pedagogisk bemanning er regulert i forskrift om tilskudd til private barnehager § 5a. Bestemmelsen fastsetter at kommunen skal gi tilskudd per heltidsplass til private ordinære barnehager utfra en sats for barn som er null til to år og en sats for som er barn tre til seks år.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}