Inngår utgifter fra barnehagedrift som kommunen har satt ut til private aktører i beregningen av driftstilskuddet til private barnehager?

Utdanningsdirektoratet har svart PBL om utgifter fra barnehagedrift som kommunen har satt ut til private aktører skal være med i beregningen av driftstilskuddet til private barnehager eller ikke. 

Kunnskapsdepartementet er ikke enige i vår tolkning og skriver at konkurranseutsetting er en valgt driftsform av kommunale barnehager som departementet mener at ikke fører til at barnehagene er å anse som private etter finansieringsforskriften. Dersom barnehagen skal anses som privat etter finansieringsforskriften, må den søke tilskudd etter barnehageloven § 19.

Har kommunen ansvaret for å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk, innebærer det at barnehagen er kommunal og at driftsutgiftene skal være med i beregningen av tilskudd til private barnehager. Og motsatt; ligger ansvaret hos den som har inngått kontrakten med kommunen, vil det si at barnehagen er privat og at driftsutgiftene ikke skal være med i tilskuddsberegningen.

Hvem som har ansvaret for å drive virksomheten finner man i utgangspunktet i Enhetsregisteret. Det er flere forhold som kan belyse hvem som har ansvaret for å drive virksomheten i samsvar med gjeldende regelverk i tillegg til opplysningene fra enhetsregisteret. Hvis det er uklart om det er kommunen eller driveren som er eier av barnehagen, må det gjøres en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle.

Tolkningsuttalelsen ble opprinnelig publisert 20. januar 2020.
Vår referanse: 2018/22343