Forholdet mellom tilskuddsberegning til private barnehager og drift av kommunale barnehager

Spørsmålet er om det er relevant for tilskuddsberegningen til private barnehager at en kommune har tatt inn flere barn i egne kommunale barnehager enn det barnehagene er godkjent for.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}