Foreldrebetaling i barnehage

Kommunen skal trekke fra maksprisen for foreldrebetaling ved beregning av tilskudd.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}