Hvordan beregne "pensjonspåslaget" i § 4a

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om hvordan «pensjonpåslaget» skal beregnes i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (forskriften) § 4a første ledd.

Gjelder

Utdanningsdirektoratet viser til henvendelse fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 18. desember 2017. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Slik vi forstår henvendelsen deres, lurer dere på hvordan «pensjonpåslaget» skal beregnes i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (forskriften) § 4a første ledd.

Det følger av forskriften § 4a første ledd at «[h]ar den private barnehagen[...]vesentlig høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket gjennom pensjonspåslaget, har den private barnehagen etter søknad til kommunen krav på å få dekket sine pensjonsutgifter.» Pensjonspåslaget har betydning for om den private barnehagen kvalifiserer til ordningen og sier også hvor mye av barnehagens pensjonsutgifter som blir dekt.

I forskriften § 4a andre ledd står det at kommunen skal «oppgi hva pensjonspåslaget utgjør per heltidsplass[...]i egne barnehager». Kommunen finner ut dette ved dele pensjonspåslaget inklusive arbeidsgiveravgift med antallet heltidsplasser i kommunale barnehager. Summen av dette utgjør pensjonspåslaget per heltidsplass i kommunen.

Pensjonspåslaget per heltidsplass i kommunale barnehager ganges med antallet heltidsplasser i den private barnehagen. Summen av dette deles på antallet heltidsstillinger i den private barnehagen og sammenlignes så med barnehagens faktiske pensjonsutgifter per heltidsstilling.

Vår referanse: 2018/16041

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}