Krav til kompetanse hos den som gir tegnspråkopplæring

Vi har besvart et spørsmål om kravet til kompetanse hos den som gir tegnspråkopplæring til barn under og i opplæringspliktig alder bør være likt.

Gjelder

Kompetansekravet som er oppstilt for å gi tegnspråkopplæring til barn i opplæringspliktig alder, jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 14, kan ikke overføres til tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder. Men kommunen må allikevel sørge for at den som gir tegnspråkopplæring har tilstrekkelig kompetanse til å gi opplæring i henhold til vedtaket.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}