Bruk av tvang og fysisk makt i barnehage

Barnehagen har et særlig ansvar for ivareta barnas behov for omsorg når barna er i barnehagen i barnehagens åpningstid, jf. barnehageloven § 1. Barnehageloven gir ikke hjemmel til bruk av tvang og makt.

Vi mener at barnehageloven, FNs barnekonvensjon og straffeloven setter strenge grenser for hva som er lovlig når det gjelder tvang og makt i barnehagen.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}