Tilskudd til kjernetid i barnehage for barn i asylmottak

Vi har 11. november 2016 besvart en henvendelse om tilskudd til kjernetid i barnehage for barn i asylmottak. Det stilles spørsmål om barn som inngår i ordningen til UDI om tilskudd til barn i asylmottak skal rapporteres i årsmeldingen 15/12. Videre stilles det spørsmål om det skal kreves foreldrebetaling for disse barna. Les svaret til Fylkesmannen i Møre og Romsdal her.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}