Klageinstans på vedtak om foreldrebetaling som gjelder moderasjonsordningene

Kommunen er klageinstans på vedtak om foreldrebetaling som gjelder moderasjonsordningene, selv om kommunene ikke lenger fastsetter egne moderasjonsordninger ettersom dette nå er fastsatt nasjonalt i forskriften.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}