Beregning av ny bemanningsnorm

Utdanningsdirektoratet svarer i denne tolkningen på en henvendelse fra Fylkesmannen i Østfold om beregning av ny bemanningsnorm i barnehageloven. De spør om hvordan bemanningsnormen skal beregnes med hensyn til heltids- og deltidsplasser. 

Hvordan en deltidsplass påvirker beregningen av bemanningsnormen vil avhenge av hvordan barnehagen velger å fylle en barnehageplass.

Dersom en plass deles mellom to barn, det vil si at barna ikke er i barnehagen de samme dagene, vil barna kunne regnes som ett barn. Dette tolkes på samme måte som etter barnehageloven § 6 første ledd bokstav b, der to barn med deltidsplass, som ikke er til stede samtidig, kan telles som ett barn. Dersom to barn med deltidplass er til stede samtidig, vil de regnes som to barn.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}