Teoretisk matematikk 1T på digilær.no

Digilær.no tilbyr forsering i faget teoretisk matematikk 1T for elever på ungdomsskolen som trenger større utfordringer i faget. Elevene følger undervisningen over nett slik at de kan være elev i opplæringstilbudet uavhengig av hvor de bor i landet. 

Elever med høy måloppnåelse i matematikk på ungdomstrinnet kan følge undervisningen og ta eksamen i matematikk 1T på en videregående skole. Med bruk av omvendt undervisning og videokonferanse vil elevene som deltar være i en klasse, med en egen nettlærer som møtes i et virtuelt klasserom. Elevene kan derfor følge undervisningen, selv om de for eksempel har lang avstand til den videregående skolen. 

Forsering matematikk 1T på digilær.no

Hva vil det si å være elev i 1T?

  • Eleven tar faget Matematikk 1T på videregående samtidig som han eller hun fullfører ungdomsskolen.
  • I det virtuelle klasserommet er det elever fra ulike skoler, som har samme interesse og engasjement for matematikk.
  • Matematikk 1T bygger på omvendt undervisning. Elevene går først gjennom fagstoff hjemme i form av videoer, animasjoner, tekst og oppgaver. De sender tilbakemelding til læreren, som tilpasser undervisningen i det virtuelle klasserommet etter elevenes behov.
  • Du blir tatt opp som elev ved en videregående skole, og du får standpunktkarakter i faget. Elever som er meldt opp i 1T skal være med i eksamenstrekket både for muntlig og skriftlig eksamen i faget.

Digilær.no

På bakgrunn av erfaringene fra prosjektet «Den virtuelle matematikkskolen» besluttet Kunnskapsdepartementet at en nasjonal plattform for nettundervisning i grunnskolen skulle etableres. Denne plattformen er Digilær.no.

To av delprosjektene fra prosjektet, forsering av teoretisk matematikk 1T, og tospråklig fagopplæring er videreført som permanente tilbud.

Tidligere tilbud, DVM-U og DVM-Pluss, finner du i E-læringsbiblioteket på Digilær.no.

Plattformen skal utvikles slik at den kan benyttes til fjernundervisning i de undervisningsfagene der det er tillatt etter opplæringsloven med forskrifter. Det skal også legges til rette for at plattformen skal kunne brukes i ev. andre fag der det blir innvilget forsøk med nettundervisning etter opplæringsloven § 1-5.