Kjennetegn på måloppnåelse – engelsk fordypning 10. trinn

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i engelsk fordypning (ENG03-02). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene. 

 Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven uttrykker seg enkelt muntlig og skriftlig og tilpasser i noen grad språk og struktur til formål, mottaker og situasjon i ulike medier. Eleven uttrykker seg muntlig og skriftlig med klart språk og sammenheng og tilpasser stort sett språk og struktur til formål, mottaker og situasjon i ulike medier. Eleven uttrykker seg muntlig og skriftlig med klart og variert språk, flyt og sammenheng og tilpasser språk og struktur til formål, mottaker og situasjon i ulike medier.
Eleven samtaler om erfaringer fra samhandling i den virtuelle og den virkelige verden og reflekterer på en enkel måte over egen rolle i ulike medier. Eleven diskuterer erfaringer fra samhandling i den virtuelle og den virkelige verden og reflekter over egen rolle i ulike medier. Eleven diskuterer og sammenligner erfaringer fra samhandling i den virtuelle og den virkelige verden og reflekterer kritisk over egen rolle i ulike medier.
Eleven finner informasjon fra enkelte engelskspråklige kilder, bruker den i noen grad i egen muntlig og skriftlig tekstproduksjon og oppgir kildene. Eleven finner relevant informasjon fra ulike engelskspråklige kilder, bruker den i egen muntlig og skriftlig tekstproduksjon og oppgir kildene. Eleven finner relevant informasjon fra ulike engelskspråklige kilder, bruker den i egen muntlig og skriftlig tekstproduksjon på en etterrettelig og hensiktsmessig måte.
Eleven formidler noen resultater fra utforsking av faglig innhold på en enkel måte og følger i noen grad regler for personvern og opphavsrett. Eleven formidler relevante resultater fra utforsking av faglig innhold og følger stort sett regler for personvern og opphavsrett. Eleven formidler og sammenligner relevante resultater fra utforsking av faglig innhold på en selvstendig måte og følger regler for personvern og opphavsrett på en bevisst måte.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!