Retting i Vg2 brønnteknikk (BRT02-04)

10.07.2021 er dette rettet:
Krav om opplæring knyttet til G11, G4 og sikkerhet i programfaget prosedyrer og praksis er flyttet fra kompetansemålene til standpunktvurderingsteksten. Kompetansemålene er erstattet av nye som reflekterer innholdet i opplæringen til G11, G4 og sikkerhet.

se læreplanen