Presisering for Læreplan i vg2 transport og logistikk (TOL02‑01)

Krav om opplæring knyttet til førerkort klasse B og transport av farlig gods i programfaget bransjeteknikk er flyttet fra kompetansemålene til standpunktvurderingsteksten. 

Elevene skal allikevel fremdeles gjennomføre grunnopplæring, slik dette er beskrevet i teksten om standpunktvurdering i programfaget for bransjeteknikk. Det er skoleeiers ansvar å sikre at elevene får opplæringen som er omtalt i de ulike delene av læreplanen.

Se læreplanen