Tildelinger av tilskudd til læremidler/pedagogisk barnehagemateriell uten markedsgrunnlag 2021

Udir mottok totalt 110 søknader om tilskudd med et samlet søknadsbeløp på 314 millioner kroner. Innenfor rammen for tildeling i 2021 ble det tildelt totalt 102 millioner kroner til 45 ulike prosjekter.

Læremidler for smale fagområder
MottakerProsjektTrinn/programTilskudd
Cappelen Damm AS Samfunnsgeografi Vg2/Vg3 - studieforberedende  kr 2,805,000 
Cappelen Damm AS Deutsch Drei Digital/Español
Tres Digital - Revisjon av heldigitale læremidler til Fagfornyelsen
Vg3 - studieforberedende  kr 3,125,000 
Cappelen Damm AS Fremmedspråk nivå 1 - et rammeverk Vg1/Vg2 - studieforberedende  kr 3,950,000 
Gyldendal Norsk Forlag AS Breddeidrett, Fagrom, Skolestudio (IDR06-03) Vg1/Vg2/Vg3 - studieforberedende  kr 2,400,000 
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS Heldigitalt læremiddel i geofag - Terra mater Vg2/Vg3 - studieforberedende  kr 2,169,280 
Solum Bokvennen AS Frisør VG2 Vg2 - yrkesfaglig  kr 2,750,000 
Solum Bokvennen AS Bilskade, lakk og karosseri VG2 Vg2 - yrkesfaglig  kr 2,750,000 
Solum Bokvennen AS Kjemiprosess- og laboratoriefag VG2 Vg2 - yrkesfaglig  kr 2,750,000 
Studix AS Programmering og Modellering X Vg2/Vg3 - studieforberedende  kr 1,700,000 
Studix AS Matematikk X Vg2/Vg3 - studieforberedende  kr 1,700,000 
Studix AS Informasjonsteknologi 1+2 Vg2/Vg3 - studieforberedende  kr 2,500,000 
Tell forlag AS Scenetreff 2020 - vg3 Vg3 - studieforberedende  kr 2,325,480 
Tell forlag AS Musikk i perspektiv 2 Vg3 - studieforberedende  kr 1,404,460 
Tell forlag AS Antikkens kultur (arbeidstittel) Vg1/Vg2/Vg3 - studieforberedende  kr 1,281,790 
TV 2 Skole AS Mediesamfunnet og Medieuttrykk 3 – levendegjort og bransjeorientert Vg3 - studieforberedende  kr 2,600,000 
TV 2 Skole AS Medie- og informasjonskunnskap – levende og oppdatert for vg 2 og vg3 Vg2/Vg3 - studieforberedende  kr 2,000,000 
VBL Servicekontoret Oppdatering og videreutvikling av e-læring for ventilasjons- og blikkenslagerfaget Vg3 - yrkesfaglig  kr 2,561,000 
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Vg2 kokk- og servitørfag Vg2 - yrkesfaglig  kr 2,876,300 
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Vg2 Akvakultur Vg2 - yrkesfaglig  kr 1,817,000 
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Vg2 salg og reiseliv Vg2 - yrkesfaglig  kr 1,859,000 
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Transport og logistikk Vg2 Vg2 - yrkesfaglig  kr 2,840,500 
       kr 50,164,810 
Parallelle utgaver
MottakerProsjektTrinnTilskudd
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS Psykologi 1, digital nn Vg2/Vg3  kr 216,340 
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS Matematikk S1 unibok + digitale ressurser Vg2  kr 341,750 
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS ERGO Fysikk 1 unibok + digitale ressurser Vg2  kr 386,900 
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS Kjemi 1 unibok + digitale ressurser Vg2  kr 388,600 
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS Matematikk R1 unibok + digitale ressurser Vg2  kr 389,600 
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Vg2/3 Bransje, arbeidsliv og trygg mat Vg2  kr 153,130 
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Vekst NYN Vg2/Vg3  kr 331,800 
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Brand 2.0 NYN Vg2/Vg3  kr 331,800 
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Økonomi 2 NYN Vg2/Vg3  kr 331,800 
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Rettslære 2 NYN Vg2/Vg3  kr 363,150 
       kr 3,234,870 
Læremidler/pedagogisk barnehagemateriell for minoritetsspråklige
MottakerProsjektHovedmålgruppeTilskudd
Cyberbook AS / Kunnskap.no Begynneropplæring i engelsk (ENG01-04) for elever på ungdomstrinn og i videregående skole. Elever på ungdomstrinnet  kr 2,180,000 
Gyldendal Norsk Forlag AS Flerspråklige bøker i Salaby Barnehage Barn i barnehagen  kr 4,007,075 
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS Grip det norske! Norskfaget for språklige minoriteter Elever eller lærlinger i videregående opplæring  kr 3,965,375 
TV 2 Skole AS Flerspråklig skjønnlitteratur- og sakprosa bibliotek. Barn i barnehagen  kr 1,800,000 
TV 2 Skole AS Flerspråklig engelsk – levende og oppdatert Elever på ungdomstrinnet  kr 3,500,000 
       kr 15,452,450 
Særskilt tilrettelagte læremidler/pedagogisk barnehagemateriell 
MottakerProsjektHovedmålgruppeTilskudd
Kommuneforlaget AS Det digitale skriveverktøyet Skrible Elever på mellomtrinn, ungdomstrinn og i videregående opplæring  kr 2,275,500 
Leidar Norway AS Kobling 3 - se, gjør og forstå Elever i videregående opplæring  kr 2,605,662 
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS Aschehougs kart- og tabellskole Elever på ungdomstrinnet  kr 2,951,000 
Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget BoligABC Elever på ungdomstrinnet  kr 3,240,000 
Gyldendal Norsk Forlag AS «Vennskap, fellesskap og kommunikasjon i Salaby Barnehage» Barn i barnehagen  kr 3,500,000 
Gyldendal Norsk Forlag AS Engelsk for alle Elever på ungdomstrinnet  kr 4,900,000 
Gyldendal Norsk Forlag AS E1, engelsk vg1, særskilt tilrettelagt Elever på Vg1  kr 2,000,000 
Gyldendal Norsk Forlag AS Norsk for alle Elever på ungdomstrinnet  kr 5,770,000 
Orage AS Videreutvikle det nivåtilpassede læringsverktøyet Skolerom for særskilt tilrettelagt materiell til fellesfag i VGO Elever i videregående opplæring  kr 5,750,000 
       kr 32,992,162 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!