Viktige meldinger kartleggingsprøver

Her får du beskjed om viktige hendelser fra dag til dag i gjennomføringsperioden.