Mestringsbeskrivelser for nasjonale prøver i lesing

 

Mestringsnivåer 5. trinn

 Mestringsnivåer 8. og 9. trinn