Mestringsbeskrivelser for nasjonale prøver i lesing

 

Mestringsnivåer 5. trinn

Skalapoeng: til og med 42

Den typiske eleven på dette nivået kan 

Finne - lokalisere tydelig uttrykte elementer i en tekst med lite konkurrerende informasjon

Tolke - trekke enkle slutninger eller oppfatte hovedtemaet i en tekst når innholdet er tydelig uttrykt i teksten

Reflektere - bruke personlige meninger til å kommentere form eller innhold i en tekst

Skalapoeng: 43 til 57

Den typiske eleven på dette nivået kan

Finne - lokalisere tydelig uttrykte elementer i en tekst med klart konkurrerende informasjon

Tolke - oppfatte hovedtemaet og forstå sammenhenger som ikke er tydelig uttrykt i teksten

Reflektere - Identifisere formelle trekk ved tekster og ta stilling til eller vurdere tekstens innhold

Skalapoeng: 58 og høyere

Den typiske eleven på dette nivået kan

Finne - skille sterkt konkurrerende informasjon fra informasjon som er relevant for oppgaven

Tolke - forstå motsetningsfylt innhold og komplekse sammenhenger i teksten

Reflektere - bruke kunnskap om språk og tekst til å identifisere og forholde seg til mer komplekse trekk ved tekstens form og innhold

 Mestringsnivåer 8. og 9. trinn

Skalapoeng: til og med 37

Den typiske eleven på dette nivået kan

Finne - lokalisere tydelig uttrykte elementer i tekster med lite konkurrerende informasjon

Tolke - trekke enkle slutninger eller oppfatte hovedtemaet i en tekst når innholdet er tydelig uttrykt i teksten

Reflektere - bruke personlige meninger til å kommentere form eller innhold i tekster

Skalapoeng: 38 til 43

Den typiske eleven på dette nivået kan

Finne - lokalisere tydelig uttrykte elementer i tekster med noe konkurrerende informasjon

Tolke - trekke slutninger eller oppfatte hovedtemaet i en tekst på bakgrunn av informasjon som ikke er tydelig uttrykt

Reflektere - bruke personlige erfaringer eller holdninger til å vurdere form eller innhold i tekster

Skalapoeng: 44 til 54

Den typiske eleven på dette nivået kan

Finne - lokalisere flere informasjonselementer fra ulike steder i tekster som inneholder klart konkurrerende informasjon

Tolke - definere et ikke tydelig uttrykt tema i en eller flere tekster eller forstå sammenhenger mellom ulike deler av en eller flere tekster

Reflektere - bruke personlig og/eller formell kunnskap til å vurdere form eller innhold i tekster

 

Skalapoeng: 55 til 62

Den typiske eleven på dette nivået kan

Finne - lokalisere og kombinere informasjon fra ulike steder i en eller flere tekster og vurdere hvilken informasjon som er relevant

Tolke - forstå hvordan ikke tydelig informasjonselementer i en eller flere tekster henger sammen, og/eller hvordan disse henger sammen med tekstene som helhet. Forstå meningsinnhold som står i motsetning til det forventede

Reflektere - vurdere form og/eller innhold i en eller flere tekster kritisk ved å sammenlikne, kontrastere eller kategorisere informasjon fra tekstene

Skalapoeng: 63 og høyere

Den typiske eleven på dette nivået kan

Finne - lokalisere og kombinere informasjon, ofte implisitt eller godt skjult, fra ulike steder i én eller flere tekster. Skille relevant informasjon fra sterkt konkurrerende informasjon

Tolke - forstå tvetydigheter, meningsinnhold som står i motsetning til det forventede, eller meningsinnhold som er implisitt eller negativt uttrykt i en eller flere tekster

Reflektere - vurdere form og/eller innhold i én eller flere tekster kritisk og analytisk ved å utforme hypoteser på bakgrunn av egen kunnskap, sammenligne, kontrastere eller kategorisere informasjon i tekstene

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!