IP-adresser og tekniske krav ved prøver

Her finner du IP-adresser til bruk ved gjennomføring av prøver, og andre tekniske krav.

Båndbredde

Husk at mange elever skal inn på nettet samtidig. Dersom skolen eller kommunen ikke har god nok båndbredde, kan det være lurt å avvikle prøvene over flere dager. Sjekk også om det foregår andre aktiviteter samtidig som krever båndbredde.

Dersom skolens nettverk er delt inn ett administrasjonsnett og ett elevnett, kan det være lurt å sjekke elevnettets faktiske kapasitet på http://nettfart.no/

Tekniske krav

Følgende nettlesere støttes av prøvegjennomføringssystemet:

Microsoft Windows:

 • Microsoft Edge
 • Chrome
 • Firefox

Mac OS:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Alle oppgavetypene er testet i disse nettleserne. I tråd med nasjonale og internasjonale anbefalinger oppfordrer vi til alltid å bruke siste stabile versjon av nettleseren.

Skjermoppløsningen skal være satt til minimum 1024x768. Internet Explorer 11 vil etter alt å dømme virke med årets nasjonale prøver, men vi anbefaler den likevel ikke siden nettleseren ikke lenger er støttet av Microsoft.

Nettverksadministratorer anbefales å ha oppdatert sine systemer i god tid før gjennomføringen av nasjonale prøver begynner.

Gå hit for siste versjon av nettleseren:

Nettbrett til nasjonale prøver og kartleggingsprøver

Nasjonale prøver og kartleggingsprøver kan gjennomføres på nettbrett og på Chromebook. Vi anbefaler å bruke eksternt tastatur når man bruker nettbrett. Tegnspråkversjoner av regning må fortsatt gjennomføres på datamaskin.

På nettbrett anbefaler vi disse nettleserne:

Android:

 • Nettleser: Chrome

iOS (iPad):

 • Chrome

På grunn av et problem med måten Safari håndterer nedtrekksmenyer på iPad-er som har iOS-versjonene 13 eller 14, anbefaler vi ikke å bruke denne nettleseren for årets nasjonale prøver, dersom de ønskes gjennomført på iPad. Bruk heller Chrome i år.

Dersom du likevel velger å gjennomføre årets nasjonale prøver i Safari på nettbrett med iOS 13 eller 14, kan du bruke en av de følgende tre metodene for å omgå problemet:

 1. Hold én finger på nettbrettet og bruk en annen finger for å aktivere nedtrekksmenyen og velge svaralternativ
 2. Trykk på nedtrekksmenyen og hold fingeren inne mens du trekker menyen ned for å velge blant svaralternativene
 3. Trykk mot venstre del av nedtrekksmenyen (dette virker bare av og til)

Vi anbefaler metode nr. 1.

Merk at dette problemet ser ut til å være løst i Safari-versjonen som følger med iOS 15. Denne operativsystemversjonen lanseres en gang i løpet av september, men vi anbefaler likevel ikke å oppgradere til denne versjonen fordi den introduserer andre problemer i nettleseren Chrome.

Om du likevel oppgraderer til iOS 15 når den blir tilgjengelig, anbefaler vi å gjennomføre årets nasjonale prøver i Safari.

Windows:

 • Nettleser: Microsoft Edge og Chrome

Chrome OS (Chromebook)

 • Nettleser: Chrome

IP-adresser til nasjonale prøver

For å få tilgang til nasjonale prøver må det åpnes opp for følgende IP-adresser og portnumre i skolens nettverk:

IP-adresser og porter for prøver
IP-adresseDNSPort
79.171.85.201 pgsc.udir.no 80 og 443
79.171.87.175 id.udir.no 443
79.171.87.176  eksamen.udir.no | prover.udir.no | elev.udir.no  80 og 443
79.171.87.185   www.udir.no 80 og 443

Disse IP-adressene må være åpne for sertifikatene som brukes:

 IP-adresser for sertifikatutgivere
IP-adresseDNSKommentar
93.184.220.29 ocsp.digicert.com Oppslag mot sertifikatutgivere 
151.139.128.14 ocsp.usertrust.com Oppslag mot sertifikatutgivere 
151.139.128.14 ocsp.comodoca.com Oppslag mot sertifikatutgivere 
151.139.128.14 crl.comodoca.com Oppslag mot sertifikatutgivere 
45.60.196.209 thawte.com  Oppslag mot sertifikatutgivere
172.217.21.174 pki.google.com Oppslag mot sertifikatutgivere 
93.184.220.29 crl.geotrust.com Oppslag mot sertifikatutgivere 
151.139.128.14 crl.usertrust.com Oppslag mot sertifikatutgivere
178.255.83.1 ocsp.comodoca.com/ocsp.usertrust.com Oppslag mot sertifikatutgivere 
199.66.201.169 ocsp.comodoca.com/ocsp.usertrust.com  Oppslag mot sertifikatutgivere 
91.199.212.169 ocsp.comodoca.com/ocsp.usertrust.com Oppslag mot sertifikatutgivere
91.209.196.169 ocsp.comodoca.com/ocsp.usertrust.com  Oppslag mot sertifikatutgivere
178.255.83.2 crl.comodoca.com Oppslag mot sertifikatutgivere
212.17.153.129    thawte.com  Oppslag mot sertifikatutgivere 
199.16.83.72 thawte.com  Oppslag mot sertifikatutgivere 
173.194.40.224 pki.google.com Oppslag mot sertifikatutgivere 
173.194.40.225 pki.google.com Oppslag mot sertifikatutgivere 
173.194.40.226 pki.google.com  Oppslag mot sertifikatutgivere 
173.194.40.227 pki.google.com  Oppslag mot sertifikatutgivere 
173.194.40.228 pki.google.com  Oppslag mot sertifikatutgivere 
173.194.40.229 pki.google.com  Oppslag mot sertifikatutgivere 
173.194.40.230 pki.google.com  Oppslag mot sertifikatutgivere 
173.194.40.231 pki.google.com  Oppslag mot sertifikatutgivere 
173.194.40.232 pki.google.com  Oppslag mot sertifikatutgivere 
173.194.40.233 pki.google.com  Oppslag mot sertifikatutgivere 
173.194.40.238 pki.google.com  Oppslag mot sertifikatutgivere 
23.43.133.163  crl.geotrust.com  Oppslag mot sertifikatutgivere 
178.255.83.2  crl.usertrust.com  Oppslag mot sertifikatutgivere 
194.143.25.222 ns.ls.no  DNS oppslag for *.udir.no 
148.122.161.2 ns2.nextra.no  DNS oppslag for *.udir.no 

IP-adresser for utprøving i nytt eksamen- og prøvesystem

IP-adresseDNSPort
34.117.101.198 deltager.eps.udir.no 80 og 443
35.241.34.3 udir.prod-cdn.gcp.taocloud.org 80 og 443

Tekniske spørsmål

Skoler som har tekniske spørsmål, for eksempel om oppmelding av elever, kan kontakte skoleeier. Ved behov for ytterligere hjelp, kan skoleeier kontakte statsforvalteren.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!