Til hovedinnhold

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Læreplanverket

Læreplanverket består av generell del, prinsipper for opplæringen, læreplaner for fag og fag og timefordelingen. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i opplæringen.

Lokalt arbeid med læreplaner