Til hovedinnhold

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Eksamen

Organisering og gjennomføring av sentralt gitt skriftlig eksamen.
Lokalt gitt skriftlig eksamen er Fylkeskommunens ansvar.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen lages og organiseres lokalt i de enkelte kommunene og fylkeskommunene. Vi har derfor ingen oppgaver eller datoer for de muntlige eksamene.